Örömteli élet- Életmód program 

legfontosabb témái


A program tudományos háttérrel rendelkezik, alapját társadalom,- és egészségtudományi ismeretek, elméletek adják. Munkám során a gyógyításnak azon szemléletéből indulok ki, miszerint az ember bio-pszicho-szocio-spirituális lény.

Az 1990-es évektől kezdve születtek meg azok a tanulmányok, melyekben arról olvashatunk, hogy nekünk embereknek a biológiai, pszichológiai, társas szempontok mellett, bizony spirituális igényeink is vannak.

Gondoljunk csak egy súlyos betegségre, egy hirtelen jött olyan élethelyzetre, melyben megkérdőjeleződik életünk értelme, személyes azonosságunk, és bizonytalanná válik egzisztenciális helyzetünk is. 

Ezeknek a helyzeteknek a megértéséhez, kezeléséhez elengedhetetlen figyelembe venni a biológiai szempontokon túl, a pszichológiai és társadalmi szempontokat, de Daniel P. Sulmasy amerikai belgyógyász, klinikai etikus és ferences szerzetes szerint mindez nem elegendő. Ő amellett érvel, hogy a vallási és/vagy spirituális igényeket is figyelembe kell venni.

Pl. ,,Mi az életem értelme?", ,,Mit érek én az életben?", ,,Mi az, amit még meg tudok valósítani?", ,,Ki az, akik azok, akiknek én fontos vagyok?" - ezekkel a spirituális kérdésekkel gyakran találkozom munkám során. Azt tapasztalom, azok, akik spirituálisan nyitottak, azon túl, hogy megtalálják ezekre a kérdésekre a választ, nagyobb valószínűséggel, és rövidebb idő alatt nyerik vissza testi-lelki egyensúlyi állapotukat, mint azok, akik teljesen elzárkóznak a spiritualitástól és/ vagy vallástól. 


1. Lelki egészség

* A lelkileg egészséges személyre hatékony valóságészlelés jellemző. Önállóan tud tájékozódni a világban, és a helyzetek valóságnak megfelelő észlelése és értelmezése jellemző rá. Helyesen értelmezi mások mondandóját és cselekedeteit, és saját képességeit is reálisan ítéli meg. A nehézségekkel hatékonyan meg tud küzdeni.


* A lelkileg egészséges személy a fentieken túl, viselkedését akaratlagosan tudja szabályozni. Tud uralkodni önmagán, indulatait képes kezelni. Alkalmazkodni tud a kor társadalmi, közösségi szerepelvárásaihoz, a szabályokat, törvényeket betartja.


* Továbbá képes érzelemteli kapcsolatok kialakítására. Fogékony mások érzéseire, közelségére, intimitásra. Felelősséget vállal önmagáért és másokért. A felmerülő konfliktusokat képes rendezni. Tud segítséget kérni és elfogadni szükség esetén, és készen áll mások megsegítésére.* A lelki egészség fontos összetevője a megfelelő önértékelés és önelfogadás. A lelkileg egészséges személytisztában saját jó tulajdonságaival. Jól érzi magát mások társaságban.


* Alkotóképesség jellemzi. Törekszik képességei kibontakozására, törekszik az önmegvalósításra. Újabb és újabb célok kitűzése jellemző.


* A lelkileg egészséges személy képes az élet örömeinek átélésére. Ha nincs zavaró tényező, alaphangulata nyugodt, derűs. A különböző élethelyzetekre természetes érzésekkel reagál.


Valljuk be, miután ezeket végigolvassuk, mindannyiunkban megfogalmazódik az, hogy milyen sokszor kerülünk olyan élethelyzetbe, amikor nagyon nehéz ezeket megvalósítani, kivitelezni. Vagyis azt mondhatjuk, hogy rohanó világunkban a mindennapok során nehéz feladat lelki egészségünk megőrzése.Az Örömteli élet Életmód Program egyik célja, hogy segítséget nyújtson lelki egészségünk megőrzésében!


Felhasznált irodalom:

Atkinson, Hilgard (2005): Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest. 
A program lelki egészséghez kapcsolódó témakörei

 Pl.:* Önismeret, élettörténetünk megértése 

* Kapcsolat kiépítése a bennünk élő gyermekkel 

* Célok kitűzése, és elérése 

* A hála élettani hatásai 

* A jócselekedetek ereje 

* Kreatív élettervezés és naplóírás, annak boldogságfokozó hatásai

* Új szokások kialakítása, meglévőek elhagyása

* A megerősítések ereje

* Stresszkezelés

* A félelem és szorongás leküzdése

* Akadályok legyőzése, kitartás

*Önazonos élet

* A nehézségekkel való megküzdés

* Énidő, és annak boldogságfokozó hatása 

* Mindfullness- avagy a jelen tudatossága

* Időgazdálkodás

* A halogatás pszichológiája ...  stb.2. Fizikai egészség


Fizikai egészségről akkor beszélünk, ha az egyén anatómiája rendben van, és fiziológiai funkciói megfelelnek bizonyos normáknak. Nyilván nehéz megállapítani azt, hogy mit nevezünk "normálisnak", mivel mindannyian más és más adottságokkal jövünk a világra. A fizikai egészség velejárója az erő, a szervek megfelelő működése, és együttműködése. Továbbá az objektív jó közérzet egy szubjektív jó közérzettel párosul. A fizikailag egészséges ember jól érzi magát, ami egyfajta belső érzést is jelent, és ez már belenyúlik a lelki területbe.  


                                                                        

A program fizikai egészséghez kapcsolódó témakörei


Pl.:  * Az egészséges táplálkozás alapjai


       * A mozgás pszichológiája

      * Az alvás pszichológiája ... stb.
       

3. Szociális egészség


Szociális egészségről, szociális jóllétről akkor beszélhetünk, amikor az egyén a társas világban jól működik. Mit is jelent ez? Az adott személy a közösséghez, melyhez tartozik pozitívan viszonyul, jól működő kapcsolatokat tud fenntartani, ezáltal jól érzi magát a szociális világban. E nélkül nem beszélhetünk egészségről, miután társas lény az ember, ezáltal szükségünk van kapcsolati intimitásra, illetve arra, hogy önmagunkat, életünket megoszthassuk másokkal. 


A program fizikai egészséghez kapcsolódó témakörei


Pl.:* Az emberi kapcsolatok és az egészség kapcsolata


* A társas kapcsolatok aranyszabályai

* Szerepek és elvárások... stb.4. Spirituális egészség


Ma már az Egészségügyi Világszervezet (WHO) meghatározásában is szerepel a spiritualitás dimenziója. A British Journal of Health Psychology, nagy népszerűségnek örvendő brit egészségpszichológiai folyóirat, 1999.-ben beszámolt a vallásos orientáció, a pszichés kiegyensúlyozottság és a személyes ima kapcsolatáról, azt feltételezve, hogy az imádkozás a nehézségekkel való megküzdési egyik stratégiának tekinthető. 


A vallásos attitűd három típusáról beszélünk. "Belső", intrinsic vallásosság az, amikor a hit áthatja az illető cselekedeteit, erkölcsi életét. 

Azok a hívők, akik intrinsic attitűddel rendelkeznek rendszeresen imádkoznak, és elsősorban személyes imával fordulnak Istenhez, szorosabb kapcsolatban vannak vele, és életüket tudatosabban élik. Jellemző továbbá rájuk, hogy a halál nem félelmetes számukra. 


Míg az extrinsic vallásos beállítódás alatt a vallásgyakorlást és annak külső megnyilvánulásait értjük. Míg a "keresők" úgy tekintenek a vallásra, mint egy lehetőség, ami egzisztenciális kételyeikre lehetséges választ adhat, ez azonban nem jelent elköteleződést. 


A program spirituális egészséghez kapcsolódó témakörei


Pl.:* A hit és testi-lelki egészség kapcsolataA program felépítése


* A program elméleti és gyakorlati részből épül fel

A gyakorlatok célja

* saját élmény szerzése
*önismeret fejlesztése
 *új, egészséget fokozó szokások kialakítása

Amennyiben szeretnéd megismerni az Örömteli élet Életmód Programot, várom jelentkezésed! 

Bozóki Krisztina


Sziasztok! Mindenkinek csak ajánlani tudom. Én nagyon sokat köszönhetek ennek az oldalnak, és legfőképp Vikinek. Mióta ismerem Vikit elindult egy új fejezet az életemben, amiért borzasztóan hálás vagyok. <3 

Bányainé Oláh Ildikó


2 héttel ezelőtt Végh Viktória egy játékot hirdetett meg. A játék lényege az volt, hogy egy szerencsés 2 hétig ismerkedhet Viki segítségével, az általa képviselt Örömteli élet programmal. A szerencsés nyertes én voltam! Az örömem azért is volt olyan nagy, mert általában nem nyerek semmit sem. Azonban most nem csak egy játékot nyertem, hanem egy fantasztikus embert is megismertem. Viki nagyon sokat segített nekem a 2 hét alatt, és elindított az úton az Örömteli Élet felé. Szívből ajánlom mindenkinek!!! Odafigyelése, személyre szóló tanácsai nagyon-nagyon sokat segítettek! KÖSZÖNÖM SZÉPEN ezt a 2 hetet!!! Számomra nem kérdés, hogy lesz folytatása!

Sylvia Stuart


Üdv. A programról nem sokat tudok írni, ellenben Viktóriát meleg szívvel tudom ajánlani bárkinek, aki úgy érzi, hogy segítségre szorul. Én egy hónap alatt fejlődtem annyit, ami Viki segítsége nélkül akár évtizedekbe is kerülhetett volna. Pánikbetegséggel, rohamokkal indultam hozzá 10.25.-én az első beszélgetésünkre. Ma már 12.16.-a van, ebből 1 hónapja biztosan tünetmentes vagyok. Rengeteget segít! Imádom és ezúton is köszönöm a munkáját!:)

Egy boldog Anyuka! :D

Bagosi Marianna


Hálásan Köszönöm, hogy az élet összehozott minket, még ha személyesen nem is találkoztunk sosem.Pánikbetegséggel,szorongással és ennek testi tüneteivel éltem mindennapjaimat.Hála Neked Kedves Viki,hogy reményt és segítséget adsz a mindennapokhoz.Köszönöm a házi feladatokat, az útmutatásokat. A segítségükkel napról-napra egyre jobban haladok a gyógyulás felé.Már megtudok tenni olyan dolgokat, amikre egyedül képtelen voltam hónapokig. Vannak megtorpanások, megingások, de Te Viki, mindig ott vagy, hogy biztass!Köszönöm,hogy Veled és a te technikáddal a gyógyulás útjára léphetek!Hálás szívvel köszönöm!

Szabó Anett


Amióta Vikihez járok, és elkezdtem a virágterápiát is, úgy érzem elindultam egy új úton az önismeret és ennek segítségével egy boldogabb élet felé. Segít kielemezni a helyzeteket és megérteni, hogy miért viselkedünk úgy néhány helyzetben, ahogyan. Az általa javasolt gyakorlatok nagyon sokat segítenek és mindig egy-egy lépéssel közelebb érzem magam a célhoz. 

Snyapek Nikolett


Volt szerencsém megismerni Vikit egy csoporton keresztül, igaz nem személyessen. Elkezdtem szedni a Bach cseppeket és konzultáción keresztül boncolgattuk azt, hogy mivel tudom megszüntetni a szorongásaimat. Hálás vagyok Vikinek, mert nagyon kedves és megértő teremtés és próbál segíteni, h legyőzzem a pánikom. Akinek problémája van bátran forduljon hozzá, mert igaz néha fájdalmas a felderítés, de hogy teljes életet tudjunk élni, ehhez szükséges az hogy megfejtsük mi is az ami problémát okozza.